El voluntariado y las universidades visto por las entidades de voluntariado. Esudio de opinión

L’informe ofereix una doble perspectiva, d’una banda la visió del treball que les universitats realitzen en temes referits a la promoció i implementació del voluntariat i de l’altra posar de manifest la percepció que les entitats tenen d’aquest conjunt d’actuacions realitzades per les universitats.