El sistema de pensions a Espanya. Les febleses d’un model que urgeix una solució

L’objectiu d’aquest dossier és oferir una imatge ràpida i comprensible de quin és l’estat de la qüestió en matèria de pensions a Espanya, tant pel que fa a la definició del model com a les febleses que manifesta, per tal de donar les eines bàsiques i indispensables per al debat sobre quines haurien de ser les reformes adients per garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini.