El model de prevenció de delictes Guia pràctica

La guia pretén ser una eina pràctica, adaptada a l’especificitat del sector, que aporti coneixement i faciliti, alhora, la gestió diària, apoderant les entitats per enfortir-les i aconseguir, d’aquesta manera, que les organitzacions de l’àmbit de la discapacitat, independentment dels recursos dels què disposin, tinguin les eines necessàries per fer front als nous reptes de gestió.