El full de compromís, les assegurances i el rescabalament de les despeses

La monografia ‘La Llei del voluntariat pas a pas’ vol desgranar, de manera planificada, els principals aspectes que la Llei planteja, oferint una lectura més amable i didàctica. A partir de l’experiència de diverses entitats, el document intenta avançar des de la realitat de les entitats cap al compliment de la Llei. La cinquena part se centra en el full de compromís, les assegurances i el rescabalament de les despeses.