Education in later life

A les activitats de voluntariat s’atribueix una àmplia gamma d’efectes positius. A més del valor per a l’economia, s’ha de considerar també el valor afegit que proporciona als receptors de les accions de voluntariat, així com els efectes positius en la salut dels voluntaris. És per això que darrerament existeix un interès creixent en els aspectes relacionats amb la formació dels voluntaris. A l’igual que el voluntariat, la formació en la vellesa aporta també efectes positius comprovats en la qualitat de vida.