Educando en voluntariado. Actividades para Educación Infantil, Primaria y secundaria

És una eina per a la intervenció educativa, tant per a la preparació de materials didàctics com per a la programació en les àrees socials.