Document final de la jornada “Governança, rol i incidència del tercer sector en el context actual”

El document de la jornada, organitzada per ECAS durant el juliol de 2016, recull de forma resumida el contingut de la ponència inicial, la taula rodona i els espais de treball en grup al voltant dels tres eixos de reflexió: comunitat, administració i tercer sector social. A més, l’arxiu inclou el document de consens que es va llegir a mode de cloenda i altres informacions d’interès.