Document de compromís entre l’entitat i el voluntari

Es recomana que entre el voluntari i l’entitat de voluntariat social s’acordi i se signiun document d’aquestes característiques, que estipuli els drets i deures que es reconeixen mútuament. Això es especialment vàlid per a les entitats d’àmbit social. En tot cas, el present és només un model orientatiu que cada entitat ha d’adequar i fer-lo servir a la seva mida i necessitats.