Dedicacions, categories i retribucions professionals