Dades de participació de les entitats federades 2018