Codi Ètic de la FCVS

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) actualitza el Codi Ètic el 2021 mitjançant un procés participatiu amb  l’objectiu de dotar d’una eina comuna que permeti vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin presents en la gestió de la FCVS i en la relació entre les entitats membres i amb altres entitats i actors de la societat civil i de l’Administració.