Canals de Comunicació de les comunitats d’immigrants i refugiats a Catalunya

Aquest informe, realitzat a partir d’entrevistes en profunditat, pretén descriure els grans trets de la situació dels canals de comunicació de les comunitats immigrants. En un context en què es busca la integració en una comunitat catalana creixentment intercultural.