Breu recorregut històric de la presència de la FCVS a Europa