Baròmetre del Tercer Sector Social. Edició 2018

La Taula del Tercer Sector ha presentat el Baròmetre del Tercer Sector Social 2018 que, per primera vegada, analitza com és la interacció entre les Administracions locals i les entitats socials. Entre les principals conclusions destaca que els ajuntaments són l’ens local que més contribueix al finançament de les entitats socials catalanes.