Baròmetre del Tercer Sector Social. Edició 2016

El Baròmetre és un esforç col·lectiu de les 3.000 entitats socials catalanes que pertanyen a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector. És una eina àgil i anual que pretén oferir dades recents i objectives del sector i posar-les en comú, perquè totes les entitats siguem més conscients d’on som i quins punts forts i punts febles tenim.