Baròmetre del Tercer Sector Social 2017

Aquest informe permet conèixer i analitzar anualment la situació i l’evolució de les entitats socials catalanes i el seu impacte en la societat.