Anuari del Tercer Sector 2013

L’any 2003 es va publicar el primer estudi sobre el Tercer Sector Social català, el Llibre Blanc del Tercer Sector civico-social. Per primera vegada es va disposar de les dades necessàries per dimensionar el Tercer Sector Social i descriure les seves principals característiques.