Annual report CEV 2017

El Centre Europeu de Voluntariat és una xarxa europea de més de 80 centres de voluntariat nacional i regional i agències de desenvolupament voluntari a Europa que treballen conjuntament per donar suport i promoure l’activitat de voluntariat. El CEV canalitza les prioritats col·lectives i les preocupacions de les seves organitzacions membres a les institucions de la UE. També actua com un fòrum central per a l’intercanvi de polítiques, bones pràctiques i informació sobre voluntariat. Aquest document presenta un resum de les activitats desenvolupades al llarg de l’any 2017.