Acta de constitució: Fundada el 18 de novembre de 1989 per 48 entitats socials