(17.04.20) Les persones que formen part de xarxes de suport tindran llibertat de circulació per realitzar la seva tasca de voluntariat en el marc de la crisi per la COVID-19

La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), el Consell
d’Associacions de Barcelona (CAB) i la Cooperativa Arç, amb l’aval de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, han establert
un protocol per tal de facilitar i promoure l’acció de voluntariat de les
persones que formen part d’aquestes xarxes d’arreu del territori