(03.12.20) El 80% de les entitats socials han incorporat persones voluntàries per donar suport presencial o telemàtic durant la pandèmia

El 87% de les entitats socials han pogut mantenir els seus projectes amb la participació de voluntariat

Les persones voluntàries han contribuït a la sostenibilitat de les entitats durant la pandèmia