Crit d’alerta del Síndic de Greuges i el Tercer Sector per fer front a la crisi social

Acorden una declaració amb mesures urgents i immediates

El Síndic de Greuges, la Taula del Tercer Sector i entitats federades com Creu Roja CatalunyaCàritas Catalunya i el Banc dels Aliments han fet una crida a grups parlamentaris i governants a adoptar mesures urgents i immediates per assegurar la sortida de la crisi social derivada de la COVID-19. L’objectiu és que les iniciatives, preocupacions i demandes que s’hi recullen es tinguin en compte en el debat parlamentari sobre la COVID-19 que se celebra l’1 i el 3 de juliol al Parlament de Catalunya; en les reelaboracions del pressupost de la Generalitat per al 2020 o en les decisions d’inversions i de prioritats de les diverses administracions locals en l’any en curs.

El Síndic i les entitats socials han presentat una declaració al president de la Generalitat i al president del Parlament de Catalunya davant la crisi del coronavirus que recull quines són aquestes propostes per superar l’impacte de la pandèmia, de les quals es farà un seguiment a través de la Taula d’Emergència Social creada per abordar conjuntament la urgència assistencial i la detecció de necessitats i prioritats per fer les recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades.

Les mesures que s’inclouen a la declaració són:

– Assegurar un nivell adequat i unes condicions de vida dignes.
– Mesures per garantir l’habitatge digne.
– Mesures en relació amb les persones grans.
– Mesures en relació amb els drets de la infància.
– Mesures per fer front a l’emergència sanitària.

D’altra banda, la presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha explicat que, “en aquests 3 mesos d’estat d’alarma, les entitats socials que han actuat per cobrir necessitats bàsiques, sobretot alimentació i habitatge, han atès més de 640 mil persones a Catalunya” i que això s’ha pogut fer “gràcies als professionals del Tercer Sector que, igual que els sanitaris, s’hi han deixat la pell, tot i que no se’ls hagi reconegut com mereixen, i a la força del voluntariat”. Alsina ha reclamat que “la resposta a la crisi social de la COVID-19 ha de ser, com a mínim, la mateixa que per a la crisi sanitària perquè és una crisi sense precedents“.