Crida urgent perquè s’aprovi la Llei del Tercer Sector Social

Llei tercer sector al Parlament

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya han tancat la fase de compareixences al Parlament.

Les entitats socials consideren prioritari i urgent l’aprovació de la Llei del Tercer Sector Social. El Parlament fa un any i mig que hi treballa i l’objectiu de les entitats és que la normativa reconegui la feina i contribució essencial que fan, assegurar la seva participació en les polítiques públiques i alhora que tinguin garantit un finançament just i adequat.

En aquesta línia han anat els discursos de les persones representants de la Taula d’entitats del Tercer Sector , La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i la Plataforma d’Infància de Catalunya que aquest matí han comparegut al Parlament. Ho han fet en una sessió de la ponència de la proposició de Llei del Tercer Sector Social per defensar l’aprovació d’aquest marc legal i respondre les preguntes dels grups parlamentaris.

Actualment, el tercer sector social no disposa d’una normativa que reconegui la feina i contribució essencial de les entitats socials catalanes a la ciutadania i la societat, com succeeix en altres comunitats de l’Estat i en altres territoris europeus, ni tampoc compta amb un marc jurídic que reguli la seva relació amb les administracions.

“Cal acabar amb aquest greuge comparatiu. Les entitats socials hem ajudat a construir l’Estat del Benestar; som capaces de donar resposta a les emergències socials, però també als reptes socials actuals i de futur i som mur de contenció de les conseqüències de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats, però continuem sense tenir un marc legal que ens reconegui” ha recordat Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, en representació de la FCVS. En la mateixa línia, “aprovar aquesta llei significa preservar el tercer sector, preservar les entitats, preservar les persones treballadores i, especialment, preservar els drets de les persones més vulnerables de la societat”, ha remarcat el president de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, Jordi Roman.

La proposició de Llei del Tercer Sector Social -presentada per La Confederació i la Taula amb el consens del sector i el suport en la tramitació de pràcticament tots els grups parlamentaris- vol garantir la participació del tercer sector social en el disseny, l’execució, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques, a més de recollir mesures de foment i finançament que assegurin la seva sostenibilitat financera i aportin seguretat jurídica, establint sistemes de finançament estables i adaptats a les necessitats socials i de les persones perquè les entitats no hagin de dependre de l’actual model de la subvenció.

L’aprovació no es pot frenar ni dilatar més. És urgent que les entitats socials tinguin aquest marc jurídic. Anem tard i no podem esperar més […] Us demanem que feu un pas endavant i que passeu d’un reconeixement implícit a un de garantit per llei, amb suport institucional i amb un finançament adequat”, ha plantejat Alsina. Les entitats socials apel·len a la responsabilitat dels membres del Parlament perquè la Llei del Tercer Sector Social sigui aprovada “amb caràcter urgent, perquè és essencial per a les persones i per al país”. La Taula i La Confederació han tancat la fase de les compareixences i, a continuació, està prevista la d’esmenes.

Font: Taula del Tercer Sector Social