Crida per a la realització de projectes d’aprenentatge servei durant la crisi per la COVID-19

Es volen impulsar projectes i activitats fets des del confinament amb l’objectiu de mitigar les conseqüències de la COVID-19

El Centre Promotor d’ApS està animant als centres d’Educació Primària i Secundària, així com a les institucions de lleure i entitats socials que s’hi vulguin implicar, a participar amb l’alumnat en la Crida #ApSdesdeCasa, amb l’objectiu de realitzar un projecte d’aprenentatge servei (o de Servei Comunitari), però, en aquest cas, ha d’estar realitzat en situació de confinament i destinat a pal•liar una conseqüència de la COVID-19.

S’usaran sistemes virtuals per reunir-se i s’hauran d’idear serveis que no precisin contactes personals i que sempre s’atenguin les recomanacions sanitàries.

 

Aspectes a tenir presents 

Els projectes es realitzaran en grup, però poden ser grups petits, des de tres persones, o realitzar-lo amb la participació de tot el grup-classe.

Què han de fer de fer per participar?
Impulsar un projecte de les característiques descrites, documentar-lo breument i enviar la descripció al Centre Promotor d’ApS.

Com comunicaran i documentaran el projecte?
1) A través de la participació en les xarxes socials compartint les propostes mentre es desenvolupen (#ApSdesdeCasa). I també:
2) Redactant un document de descripció d’unes dues pàgines d’acord amb els suggeriments que s’indiquen en l’enllaç. Aquest document, si es vol, pot ser redactat per l’alumnat amb la supervisió del professorat.

Quin és el termini per lliurar la documentació?
El termini per lliurar el document finalitza dotze dies després del darrer dia oficial de curs. Si el curs acaba el 19 de juny de 2020, hi haurà temps fins al 1 de juliol. Si el curs s’allargués, sempre s’afegirien dotze dies.

On enviar la documentació?
La documentació s’enviarà vial mail al Centre Promotor d’Aprenentatge Servei: centre@aprenentatgeservei.cat

Hi ha algun reconeixement?

La Crida té una voluntat de mobilització i compromís del professorat i dels joves. No és un premi, ni tampoc una convocatòria d’ajuts, és una proposta basada en valors com l’ajuda mútua, l’altruisme i la solidaritat.

Malgrat tot, com sempre passa en l’aprenentatge servei, voldríem reconèixer l’esforç realitzat i, per fer-ho, comptem amb un petit pressupost que ens permetrà oferir 10 vals per a comprar llibres per valor de 60€ cada un.

Contacte entitats interessades

Les entitats que estigueu interessades en participar-hi podeu contactar amb promocio.comunitaria@voluntaris.cat.