Crida a professionals de l’acció social

Atesa la situació d’emergència pel COVID19 s’han obert unes borses de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya

Arran de l’emergència sanitària que estem vivint, la prioritat és consolidar i adaptar els equips i els circuits d’atenció professional a les persones més vulnerables per poder continuar tenint cura d’elles. L’esforç que s’està fent des de totes les instàncies és molt gran i el compromís dels i les professionals de l’atenció social, majúscul.

Ara bé, degut a la naturalesa de la pandèmia i a la seva capacitat de contagi, hi  ha Catalunya la necessitat d’incorporar més professionals de l’acció social, sobretot de les persones que atenen i cuiden la gent gran, però també personal que atén persones amb discapacitat, infants o joves. Les necessitats són moltes i lamentablement manquen professionals per efectes de la malaltia.

En aquest context, s’han posat en marxa unes borses de treball per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya i que només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència del COVID19.  D’aquesta manera, s’està fent una crida perquè qualsevol persona que estigui mínimament capacitada per fer la feina i vulgui incorporar-se als equips de professionals de l’atenció social, pugui fer-ho.
En el següent enllaç es relacionen els perfils professionals que es requereixen i la manera d’apuntar-se a la crida i inscriure-s’hi