Crida a les entitats per realitzar projectes d’Aprenentatge Servei amb la Universitat Autònoma de Barcelona

En aquesta proposta educativa col·laboren estudiants i docents de la Facultat de Psicologia amb entitats socials

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) vol potenciar la realització de projectes d’Aprenentatge Servei (ApS) amb entitats del Tercer Sector. Per això, fa una crida a les entitats que puguin estar interessades a desenvolupar aquesta proposta educativa.

Amb aquesta iniciativa, la Facultat de Psicologia de la UAB pretén que els l’alumnat de psicologia i logopèdia contribueixin a donar resposta a necessitats puntuals a curt termini com per altres més complexes, en les quals la resposta apareixerà a mitjà i llarg termini.

L’Aprenentatge Servei és una metodologia que potencia que l’alumnat faci un aprenentatge significatiu i competencial, resolent una necessitat real de la comunitat. En aquest cas, alumnat i equips docents de la UAB col·laboren amb entitats socials. Aquesta proposta educativa fomenta la responsabilitat social de la institució universitària tot millorant el benestar i les condicions de vida de les persones.

Què han de fer les entitats?

Tant si l’entitat té identificada la necessitat de col·laboració o necessita més informació, pot contactar amb l’Oficina ApS de la UAB a través del mail aprenentatge.servei@uab.cat . A partir d’aquí, posaran en contacte l’entitat amb el professorat per acabar de decidir com col·laborar.  

Àmbits on l’alumnat pot ajudar les entitats

Psicologia

ÀMBIT SANITARI

 • Centres sanitaris de salut mental infantil i juvenil
 • Centres sanitaris de salut mental de persones adultes
 • Cures pal·liatives
 • Centres sociosanitaris de malalties cròniques
 • Agències de salut pública
 • Serveis socials d’administracions públiques
 • Centres de dia
 • Centres de tractament de toxicomanies
 • Serveis sociosanitaris per a persones discapacitades
 • Centres per a gent gran

ÀMBIT SOCIAL, EDUCATIU I ORGANITZACIONAL

 • Recursos humans i psicologia del treball
 • Assessorament i avaluació psicològica en l’àmbit educatiu.
 • Assessorament i intervenció psicopedagògica en l’àmbit del lleure.
 • Assistència psicològica en presons o centres de reinserció social
 • Intervenció comunitària
 • Dinamització psicosocial
 • Psicologia forense i peritatge judicial
 • Psicologia de l’esport
 • Atenció psicosocial a col·lectius desafavorits
 • Seguretat viària
 • Publicitat i màrqueting

Logopèdia

 • Àmbit sanitari
 • Àmbit sociosanitari
 • Centres educatius especials
 • Mitjans de comunicació
 • En associacions de professionals (per exemple, ajudar en la dicció en grups de teatre).
 • Atenció a col·lectius desafavorits

Com obtenir més informació de l’ApS

La FCVS, a través del recurs ApS i entitats socials, dona suport a les entitats que volen començar a implementar projectes d’ApS. L’acompanyament és tant en la identificació de les necessitats que podran ser resoltes mitjançant aquest tipus de projectes, com  amb la difusió dels resultats. La FCVS compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona per tirar endavant el recurs ApSi entitats socials.