Creu Roja obre un nou dispositiu per a persones vulnerables i sense sostre a Barcelona

Compta amb 56 llits per a l’alberg i confinament segur d’aquestes persones

La Creu Roja, amb l’Ajuntament de Barcelona, obre un nou dispositiu a l’Espai Pere Calafell de Barcelona per a l’alberg i confinament segur de persones vulnerables i sense sostre a la capital catalana.
El dispositiu d’alberg obert les 24 hores disposa de 56 llits, 48 per a homes i 8 per a dones, per facilitar el confinament amb seguretat i amb mesures d’autoprotecció davant de la incidència del coronavirus.
Per això, el personal intervinent tindrà especial cura i observació de promoure entre les persones allotjades l’aplicació de les normes d’autoprotecció, higièniques i de prevenció davant del COVID-19.
Un equip multidisciplinari de 20 persones distribuït en tres torns diaris les 24 hores format per voluntariat i tècnics, com ara són treballadors/es socials, psicòlegs, integradors/es i educadors/es socials donaran servei al dispositiu.

Font: Creu Roja Catalunya