Convocats els Premis Estatals al Voluntariat Social 2016

La Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat ha convocat els Premis Estatals al Voluntariat Social 2016, extracte del qual ha estat publicat al BOE del 9 abril 2016.

Aquests premis reconeixen l’acció voluntària de les persones físiques o jurídiques, desenvolupada davant les situacions de vulnerabilitat, privació o falta de drets a través de programes de voluntariat que pretenen afavorir la igualtat d’oportunitats i no discriminació, i la cerca de la transformació social, tant en les persones, com en els seus entorns.

En el lliurament d’aquests premis es distingiran dues modalitats: una individual, dirigida a les persones físiques i una col·lectiva, dirigida a les persones jurídiques. El beneficiari del premi únic en la modalitat individual, haurà de ser una persona voluntària, nacional o estrangera, que desenvolupi la seva activitat solidària en entitats del Tercer Sector d’Acció Social o entitats públiques o privades que realitzin programes de voluntariat en col·laboració. D’altra banda, les entitats del Tercer Sector d’Acció Social, és a dir, organitzacions de caràcter privat amb finalitats d’interès general i sense ànim de lucre, seran les que podran optar al premi de la modalitat col·lectiva. Sempre que aquestes entitats responguin a criteris de solidaritat i impulsin el reconeixement i exercici dels drets socials.

Els premis per a la modalitat individual i per a la modalitat col·lectiva consistiran en una medalla  al·legòrica de la solidaritat voluntària i un diploma de reconeixement. Cal destacar també que es podrà concedir un esment honorífic per a cadascuna de les modalitats esmentades i en aquest cas se’ls lliurarà un diploma de reconeixement.

Els models de sol·licitud es troben publicats a la web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les candidatures han de presentar-se a la seu del Ministeri de Sanitat o en les delegacions i subdelegacions del Govern dins dels trenta dies hàbils següents a la publicació de la convocatòria al BOE. D’aquesta manera, el termini de presentació de candidatures finalitza el 17 de maig.

 

Font: xarxanet.org