Contribueix a les beques #UABRefugi

Es pretén fer possible que persones en situació de refugi puguin seguir els seus estudis universitaris

La Universitat Autònoma de Barcelona engega una campanya de micromecenatge per enfortir les beques #UABRefugi, que volen contribuir a garantir la continuïtat dels estudis universitaris a joves en situació de refugi.

Com a part del programa d’Acollida de persones en cerca de refugi a la UAB, que gestiona la Fundació Autònoma Solidària, les Beques #UABRefugi facilitaran l’accés i la continuïtat a l’educació superior d’estudiants universitaris que, a causa d’una fugida forçada del país, han hagut d’abandonar la seva formació acadèmica. Des d’una mirada de drets humans, la universitat és entesa com a agent inclusiu i peça clau de transformació social que contribueix a la millora dels processos d’acollida i d’inclusió de les persones en cerca de refugi.

Refugiada i estudiant?

Les persones que es veuen obligades a fugir de casa seva a causa de la persecució, la violència i la vulneració de drets son persones diverses, que tenen en comú la cerca d’un espai segur on desenvolupar els seu projecte de vida amb dignitat i garanties. En el seu procés migratori, algunes d’elles s’han vist obligades a deixar enrere, també, els seus estudis universitaris i, per tant, els seus projectes de futur.

Tot i que compleixin els requisits per a fer-ho, menys de l’1% de les persones refugiades poden accedir a formació universitària a l’Estat espanyol. Les que ho aconsegueixen afronten dificultats per continuar amb els seus estudis, com ara traves administratives, obstacles per a la homologació i reconeixement d’estudis previs, dificultat d’accés al mercat laboral i inestabilitat econòmica greu que impedeix mantenir-se durant els estudis. Les dones refugiades són el col·lectiu que més dificultats afronta a l’hora d’accedir i mantenir-se a la a la universitat, per la seva doble dimensió de dona i migrant.

Característiques de les Beques #UABRefugi

Es preveu fer una primera convocatòria durant el curs 2019/2020 i se’n podran beneficiar fins a 10 persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional (o altres situacions afins) que disposin d’estudis universitaris iniciats als seus països d’origen o a tercers països i que  s’hagin matriculat, a través del Programa d’Acollida, a estudis de grau o postgrau a la UAB. L’ajut, que complementarà la gratuïtat de matrícula durant els estudis, serà d’entre 1000 i 1500 euros i servirà per cobrir despeses vinculades a l’estudi com poden ser les de transport, dietes o material acadèmic.

Font: UAB.cat