Continua creixent la pobresa extrema

Segons l’informe d’INSOCAT, gairebé un 12% de la població té uns ingressos inferiors al 40% de la renda mitjana anual que en els darrers cinc anys ha baixat de 33.064 a 30.407 euros.

L’ECAS, Entitat Catalana d’Acció Social, ha presentat la 6a edició de l’informe d’Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu (INSOCAT). En l’acte de presentació, les diferents persones representants de les entitats van denunciar l’increment de la població que pateix pobresa extrema, destacant que gairebé un 12% de la població viu amb ingressos inferiors al 40% de la renda mitjana. El percentatge ha augmentat més de dos punts l’últim any, passant del 9,1 el 2013 a l’11,7% de la població el 2014.

L’estudi, que en la seva última edició porta per títol ‘Polarització social i pobresa més severa’, també constata que la classe mitjana es veu cada cop més afectada per la crisi: la renda mitjana de les llars catalanes s’ha reduït en 2.657€ en els darrers cinc anys (de 33.064€ el 2009 a 30.407€ el 2014), mentre l’IPC i el cost de les despeses bàsiques pugen.

 El 9,4% de les famílies viuen amb uns ingressos iguals o inferiors a 9.000€ l’any, un 1,2% més que el 2013

Així mateix, es posa en relleu l’empobriment generalitzat de la societat, que fa que les persones pobres siguin cada vegada més pobres: el9,4% de les famílies viuen amb uns ingressos iguals o inferiors a 9.000€ l’any, un 1,2% més que el 2013. Paradoxalment, les desigualtats i la fractura social cada cop són més àmplies.

La presidenta de l’ECAS, Teresa Crespo, ha demanat que cal garantir uns ingressos mínims a tota la població, tal com preveu l’article 24.3 de l’Estatut. Per la seva part, l’educador social del Centre d’Acollida Assís, Roger Fe, ha alertat que “estem en un Estat generador de pobres perquè les prestacions per sortir de la pobresa estan per sota del llindar”.

Per la seva banda, Mercè Darnell, de Càritas de Barcelona, ha parlat de l’augment de les persones que, en quedar-se sense feina i exhaurir l’atur, es queden sense cap ingrés, però també ha volgut destacar el fenomen dels treballadors pobres que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes. Això és degut als contractes temporals, les poques hores i els sous ínfims.

La taxa d’abandonament escolar a Catalunya és del 22,2%, davant l’11,3% de mitjana de la Unió Europea

Karmele Equiza, de la Fundació Adsis, té molt clar que l’educació és la principal eina per sortir-se’n de la pobresa, però les dades en aquest terreny també són preocupants: la taxa d’abandonament escolar a Catalunya és del 22,2%, davant l’11,3% de mitjana de la Unió Europea. Per això, considera que  “parlar d’educació, d’infància i de joventut és parlar de futur, i en aquest sentit hi ha molts indicadors que haurien de fer saltar les alarmes”.

Font: Xarxanet.org