Comencen els pagaments de les subvencions a entitats socials dels fons de l’IRPF

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies repartirà 31,5 milions d’euros 

A partir del pròxim dijous, 23 d’abril, s’efectuarà l’abonament de les subvencions per a projectes socials a executar durant l’any 2020, amb càrrec al tram autonòmic de la recaptació del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

L’import total de la convocatòria és de 31,5 milions d’euros. Aquest dijous està programat un primer pagament de 19 milions d’euros que inclou el 100% de l’import dels projecte de menys de 50.000 euros, el 50% de l’import dels projectes d’entre 50.000 i 100.000 euros, i un terç de l’import dels projectes de més de 100.000 euros. La resta de pagaments, per un valor de 12,5 milions d’euros, es faran efectius el dia 30 d’abril.

Es tracta de subvencions a entitats destinades a la realització durant aquest any de programes d’interès general per atendre fins d’interès social. Se subvencionen tant activitats de projectes, com l’adquisició d’equipament i inversions d’obres.

Concretament, el Departament ha finançat per aquest via 831 projectes sol·licitats per 250 entitats -moltes són federacions i entitats de segon nivell que fan una sol·licitud única per a totes les seves entitats associades- i executats per 578 entitats en els següents àmbits d’actuació: foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no discriminació, protecció social i serveis socials, infància i adolescència, famílies, voluntariat, joventut, poble gitano, i persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.

Catalunya ha tornat a rebre per quart any consecutiu 31,5 milions d’euros dels fons socials de l’IRPF, tot i l’augment de la recaptació

Com ja va denunciar a l’octubre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, malgrat una conjuntura de creixement sostingut de la recaptació de l’IRPF a Catalunya i d’augment dels ciutadans i ciutadanes que marquen amb una X la casella per a finalitats socials en la declaració de la renda, aquests fons es mantenen en  31,5 milions d’euros des de 2015.

La recaptació d’impostos en el conjunt de l’Estat per aquest concepte s’ha incrementat en 12 milions d’euros respecte de l’any anterior, però aquest augment no es trasllada a Catalunya perquè el Ministeri  de Sanitat, Consum i Benestar Social considera que ja està sobrefinançada. Fins a nou comunitats autònomes sí que han vist augmentats aquests fons socials.

D’altra banda, el govern de l’Estat es nega a donar les dades de recaptació en concepte de l’IRPF en finalitats socials al Consell Territorial de Serveis Socials -que és l’organisme de relació entre l’estat i totes les comunitats autònomes en l’àmbit social-, tot i les peticions reiterades des de la Generalitat.

Però les dades que s’han facilitat des del Congrés dels Diputats per la via de pregunta parlamentària apunten que el 2016 es van recaptar a Catalunya 73,5 milions d’euros de l’IRPF per a fons socials;  se’n van rebre 31,5 des del Ministeri, d’un total de 214,5 milions distribuïts a totes les comunitats autònomes. Catalunya, representa el 17% de la població de l’Estat, però els contribuents aporten gairebé el 25% del total de la recaptació de l’Estat i tan sols reben el 14% dels fons.

Font: Govern.cat