Comença la tercera fase de la reforma horària

El 2016 és un any clau per a la reforma horària. El projecte de  reforma dels horaris de manera que s’assoleixi l’adaptació a uns temps més humans i cívics entra en la tercera etapa, on es pretén formular el Pacte Nacional per a la Reforma Horària. 

Per tal d’implementar el projecte d’Iniciativa per a la Reforma Horària, s’han contemplat tres anys de compromís, del 2014 –on la FCVS hi va col·laborar- fins el 2016. Durant aquest any 2016 es pretén formular el Pacte Nacional per a la Reforma Horària. A més, s’avaluarà el període d’impuls, fonamentació i sensibilització i s’impulsaran reformes legislatives i mesures d’acompanyament.

Durant el 2016 es signarà el Pacte Nacional per a la Reforma Horària, que, juntament amb la llei de l’ús del temps i una gran campanya institucional de sensibilització, pretén que hi hagi una adaptació a uns temps més humans i cívics.

La reforma horària té tres grans reptes. Per una banda, recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món. Per l’altra, impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor dels models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials. Finalment, en el marc d’una reordenació global europea.

bba0c660-58b9-45ae-a8c7-8c2199b94f68