Comença la campanya de Balanç Social 2019!

Fins al 30 de juny les organitzacons poden sumar-se a la construcció del mercat social

Comença la campanya de Balanç Social 2019; des del 2 de maig fins al 30 de juny s’obre el període perquè les organitzacions es puguin sumar a la construcció del mercat social. El Balanç Social és l’eina d’avaluació i mesura d’impacte de referència a l’àmbit de l’economia social i solidària (ESS).

Aquest any s’inclouen algunes novetats, com la recollida conjunta de dades de totes les xarxes territorials confederades a REAS red de redes, i l’estrena d’un nou itinerari: el Balanç Comunitari, mitjançant el qual s’avaluaran 30 projectes de gestió comunitària.

El Balanç Social és una eina pensada per a les organitzacions de l’economia social i solidària, perquè les ajuda en quatre grans aspectes:

1. Les administracions i la ciutadania les reconeixeran com a part de l’ESS:

Des de la XES porten temps treballant pel reconeixement i la incorporació del BS al procés de presa de decisions pels processos de compra pública de les administracions, i, mica en mica, van obrint escletxa.

2. Entren a formar part del Mercat Social de la XES i fan visible l’ESS:

Fent el BS, sempre que s’obtingui l’avaluació positiva per part de la comissió de BS, les organitzacions passaran a formar part del Mercat Social, apareixent al catàleg en línia. A més, també contribuiran a fer visible el conjunt de l’ESS catalana a través de l’informe de l’Estat del Mercat Social Català que fan cada any amb les dades agregades.

3. Es poden auto-avaluar i treballar per a la millora continua:

Per cada balanç, des de la XES avaluen els resultats amb un  sistema d’avaluació, que compara els resultats d’una organització amb els resultats mitjans del grup d’organitzacions similars a aquella. Com a opció afegida, es pot sol·licitar un informe de recomanacions de millora per orientar l’organització en el seu treball intern (és un servei de pagament).

4. Comunicaran millor els valors de l’organització a la seva la comunitat:

Enguany la XES reprèn la infografia de resultats per a cada organització. Aquest document gràfic resumeix els resultats d’una organització de manera gràfica, perquè aquesta pugui comunicar-ho fàcilment a la seva comunitat amb una infografia. Aquest és un servei gratuït per a les organitzacions sòcies de la XES, i té un petit cost per la resta.

Per tal de facilitar l’elaboració del balanç, les organitzacions disposen d’aquests recursos a l’abast:

– Manual-tutorial per a l’elaboració del Balanç Social

– Guia de preguntes i indicadors, tant de la versió Bàsica, com de la Completa

– Tallers formatius/informatius de BS per a organitzacions:

– Per qualsevol dubte o consulta es pot contactar a info@bsxes.org i des de la comissió de Balanç Social us acompanyaran.

Si ets una empresa responsable i vols fer-ho visible, fes Balanç Social!