Cens 2018: el 46% afirmen no haver estat ateses per cap treballador/a social

La nit del 5 al 6 de juny, el voluntariat d’Arrels Fundació va sortir pels carrers de Barcelona per entrevistar les persones que dormen al ras.

El voluntariat d’Arrels Fundació va parlar amb 315 persones i, en els primers resultats, l’entitat sap que el 71% de les persones pateixen una situació de vulnerabilitat elevada o mitjana. El 59,8% de les persones fa un any o més que dormen al carrer, el 41% diuen tenir problemes de salut física i un 46% afirmen no haver estat ateses per cap treballador/a social ni similar en els darrers sis mesos.

L’objectiu del cens de persones que viuen al carrer a Barcelona és saber el grau de vulnerabilitat que pateixen i, amb aquesta informació, orientar les polítiques i recursos perquè siguin més eficients.

L’acció s’emmarca en una campanya europea que vol eradicar el sensellarisme de carrer abans de l’any 2020 i a la qual, fins a la data, s’han sumat 13 ciutats de diferents països, entre elles Barcelona.

El cens que ha organitzat Arrels Fundació aquest any ha estat possible gràcies a la implicació de 370 persones voluntàries que, durant una nit, han recorregut 34 barris de Barcelona que acullen la majoria de les persones que dormen al carrer. Durant aquesta nit del cens, els equips de voluntariat han localitzat 831 persones dormint al carrer, de les quals 315 han volgut respondre les preguntes del cens. Aquí podeu descarregar el document en pdf.

  • Totes les persones que dormen al carrer pateixen una situació de vulnerabilitat però aquesta vulnerabilitat pot ser més o menys elevada. Per detectar-ho, al cens de persones que dormen al carrer que vam organitzar a principis de juny hem tingut en compte aspectes com l’estat de salut de la persona, si ha patit o no agressions, el temps que fa que viu al carrer, la situació administrativa, l’edat, etc.
  • Els primers resultats indiquen que el 18% de les persones pateixen una situació de vulnerabilitat elevada, és a dir, necessiten una intervenció social prioritària. Aquesta xifra és similar a les dades obtingudes els anys 2016 i 2017. Si sumem el nombre de persones que presenten un grau de vulnerabilitat elevat i mig, parlem del 71% de les persones entrevistades.
  • Del total de persones entrevistades, el 82% són homes, el 10% són dones i el 8% es consideren altres.
  • La mitjana d’edat és de 43,7 anys. Destaca que més de la meitat (un 57%) tenen entre 25 i 49 anys i que un 24% tenen entre 50 i 64 anys.
  • Les 315 persones entrevistades procedeixen de 51 països diferents. Els principals països de procedència són l’Estat espanyol (26%), Romania (19%), Marroc (8,8%) i Itàlia (4,4%). Un 26% són de nacionalitat espanyola, el 40,3% són comunitàries i el 27% extracomunitàries. La xifra de persones comunitàries i extracomunitàries augmenta respecte el 2017, passant del 63,2% del total al 67,3%.

Llegeix més…

Font: Arrels Fundació