Carmen González: “La crisi va fer-nos repensar el model de ciutadania que volíem i apostar pel treball comunitari”

‘Marianao TéCor’ és una iniciativa de participació democràtica a Sant Boi amb l’objectiu d’implicar els veïns i veïnes del municipi per lluitar contra l’exclusió social.

La Fundació Marianao, a través del programa ‘Marianao TéCor’, treballa per incidir en el municipi de Sant Boi i millorar les condicions socials de les persones més vulnerables. Aquesta iniciativa, impulsada conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’Obra Social La Caixa, vol generar un model d’intervenció comunitària amb la implicació dels seus veïns i veïnes.

L’equip comunitari del projecte està format per la Judit Blanco, en Pepe Guevara i la Carmen González. Aquesta entrevista ha estat realitzada conjuntament per totes les persones que integren el grup. A continuació, González, com a portaveu, recull i descriu les inquietuds compartides de tot l’equip.

En què consisteix el projecte ‘Marianao TéCor’?

El ‘Marianao TéCor’ és una iniciativa que pretén aportar un model d’intervenció democràtica i participativa, promovent la implicació i el treball en xarxa de tots els agents del territori per millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes. Això es tradueix en l’elaboració conjunta de propostes d’acció, que aporten respostes col·lectives a les necessitats compartides del barri.

Qui hi participa en la iniciativa?

Tothom hi pot formar part. Principalment hi participa l’Administració local, els professionals dels recursos tècnics del barri i la ciutadania organitzada. A més a més, el procés està coordinat per la Fundació Marianao i l’Ajuntament de Sant Boi de manera conjunta.

Quines són les persones beneficiàries?

Els principals beneficiaris són els veïns i veïnes del barri. Tot i això, el treball en xarxa també repercuteix positivament als recursos, oferint més força d’actuació i, per tant, una millor i més eficient resposta a les necessitats.

El voluntariat té un paper rellevant en aquest projecte?

Les persones voluntàries són un agent clau del territori, i hi estan implicades en alguns dels projectes que es desenvolupen i han nascut en el marc del procés comunitari. M’agradaria destacar en aquest sentit el projecte Lècxit, que precisament promou la participació de persones del barri de manera voluntàries per acompanyar infants de les escoles en la millora de la comprensió lectora.

Com va néixer ‘Marianao TéCor’?

‘MarianoTéCor’ es comença a gestar el 2012 a partir d’un procés formatiu i reflexiu que realitza la Fundació Marianao, que compta amb el Marco Marchioni com a formador i amb el suport de l’Obra Social la Caixa i de les administracions de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Què va passar en aquell moment?

En aquell moment, va haver-hi una reflexió i aposta de l’entitat per desenvolupar un procés comunitari. Tanmateix, el 2016 el projecte reneix amb la fusió amb el Pla de Desenvolupament Comunitari. El resultat, el que tenim avui, és un procés nou amb més capacitat d’incidència i transformació.

De quina manera us agraeixin la vostra incidència els veïns i veïnes de Marianao?

Sobretot mitjançant la confiança que dipositen en nosaltres, implicant-se en el procés o participants dels projectes i accions que es desenvolupen. Tenim moltes percepcions, ara toca trobar la forma de mesurar amb dades aquests impactes.

Treballeu en xarxa amb altres institucions o entitats per a l’execució del procés?

El treball en xarxa és l’essència de ‘Marianao TéCor’. D’una banda, en la realització dels 13 projectes i les diferents accions comunitàries, col·laboren més de 40 recursos del territori. D’altra, la iniciativa es duu a terme amb el suport de totes les administracions públiques catalanes i de l’Obra Social la Caixa

Què heu après en aquests anys del procés, sobretot després de la crisi econòmica?

La crisi va comportar conseqüències devastadores i un escenari amb problemàtiques socials molt complexes, que va posar en manifest la necessitat de repensar el model de ciutadania, posant al centre l’enfortiment de les relacions i l’apoderament dels agents. Hem pogut constatar, sobretot, la importància de les sinergies i les relacions de confiança entre els diferents agents, per impulsar el treball comunitari.

Quin és el futur de ‘Marianao TéCor’?

El futur de ‘Marianao TéCor’ és molt llarg. Seran necessaris recursos i una aposta clara pel model d’intervenció comunitària. Potser els agents implicats i els tècnics canvien, i s’ha d’adaptar a nous escenaris, ja que és un procés viu. Però creiem fermament que la cultura participativa i comunitària és el futur.

Font: Xarxanet.org