Càritas aposta per les targetes prepagament per dignificar el suport alimentari

La campanya 'Jo com tu' sensibilitza sobre les dificultats que tenen les persones més vulnerables per comprar a la botiga més propera del seu domicili. Font: Càritas Catalunya

Amb la campanya ‘Jo com tu’ l’entitat recorda que triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi, i que el 50,5% de les famílies ateses no poden portar una alimentació adequada.

“Aconseguir que tothom pugui comprar a qualsevol establiment l’alimentació d’acord amb les seves necessitats alimentàries, familiars o culturals”. Aquest és l’objectiu de ‘Jo com tu’, la campanya que acaben de posar en marxa les deu Càritas amb seu a Catalunya, i la definició la fa la membre de la comissió de Necessitats Bàsiques de Càritas Catalunya, Mercè Darnell. El 50,5% de les famílies ateses a per Càritas a Catalunya no poden portar una alimentació adequada, prop de 30 punts percentuals més que abans de la pandèmia.

Però Càritas no es vol quedar amb les dades, sinó que es bolca a sensibilitzar a la ciutadania sobre les dificultats que tenen les persones més vulnerables per comprar allò que necessiten a la botiga més propera del seu domicili escollir allò que volen menjar. Un dels discursos en què insisteix Darnell és en la necessitat que tothom tingui una alimentació equilibrada, adequada i saludable i que alhora la puguin adquirir els productes de forma digna.

Lluny de l’estigma

Tot i que l’objectiu és que tothom disposi d’uns ingressos suficients per portar una vida digna, fa temps que no només Càritas, sinó també altres entitats, intenten evitar el repartiment tradicional d’aliments on es formen cues i aposten per mètodes que no estigmatitzen ni culpabilitzen les persones en situació d’exclusió. Un d’aquests mètodes són les targetes de prepagament, amb les quals les famílies ateses poden anar a comprar en establiments al costat de casa seva de forma normalitzada.

“La targeta ‘Jo com tu’ permet a les famílies triar què volen menjar, comprar amb autonomia i fa que cada mes tinguin un import per destinar a l’alimentació que han d’administrar”, assenyala Darnell. Aquesta targeta ja es fa servir en algunes de les Càritas i només a la Diòcesi de Barcelona se’n beneficien més de tres mil llars.

Darnell insisteix en la necessitat de millorar les cobertures bàsiques de les famílies que atenen i en la importància que puguin comprar en els comerços habituals del barri, però recorda que els últims informes de l’entitat mostraven realitats com ara que el 7,2% de les llars ateses afirmaven patir un deteriorament de la salut per no poder tenir una alimentació adequada. Aquestes dificultats i el deteriorament de la salut física i mental s’han agreujat els últims mesos a causa de la pandèmia de la Covid-19.

A més de dignificar l’accés a l’alimentació de les persones més vulnerables, perquè no les estigmatitza, la targeta és una manera de promocionar el comerç local, de fer que les persones puguin accedir a una alimentació variada i saludable, i d’evitar el malbaratament que s’acostuma a produir quan reben aliments en espècie amb lots preparats.

“Quan poden comprar a l’establiment del barri, no només ajuden al comerç local, sinó que també creen xarxa i es relacionen amb el forner i el personal del supermercat. Anar a comprar -insisteix Darnell- és una forma més de relació social”. Un altre aspecte important és que es veuen abocades a administrar el pressupost familiar. I hi afegeix: “Si no apostem per aquest model, difícilment podrem fomentar una societat que garanteixi la igualtat d’oportunitatsTriar com ens alimentem és un dret, no un privilegi”.

Les dades són molt clares de la situació de necessitat: el programa de cobertura de les necessitats bàsiques de Càritas Catalunya a través de més set-cents projectes va atendre 96.000 persones l’any 2020, un 60% més que l’any anterior a causa de la pandèmia. La inversió va superar els 13 milions d’euros.

Abans de la pandèmia, el desembre del 2019, el Banc dels AlimentsCàritas Diocesana de Barcelona i Creu Roja Catalunya van presentar un treball per desenvolupar un model d’accés als aliments més inclusiu i eficient per lluitar contra la pobresa i el malbaratament alimentari. El document titulat ‘Bases per a transformar el model de distribució i accés social als aliments’ promou precisament el dret universal a una alimentació adequada i al reaprofitament alimentari, en la mateixa línia de la campanya ‘Jo com tu’.

Font: Xarxanet