Bones pràctiques en la gestió del voluntariat

Repassant exemples de bones pràctiques en voluntariat podem trobar força models que han resultat exitosos i que han estat reproduïts per altres entitats i col·lectius. 

 

 

 

Hi ha models de pràctiques per a cada fase de cicle de voluntariat:

 • En la preparació del pla de voluntariat i la sistematització dels procediments
 • Definició dels perfils dels voluntaris
 • Captació i mitjans utilitzats
 • Incorporació. Entrevistes i establiment del comprimís.
 • Formació a impartir als voluntaris
 • Seguiment de les funcions del voluntari i avaluació
 • Reconeixement i fidelització
 • Desvinculació

Per a cada un d’aquests moments ens trobem entitats que han elaborat i posat en pràctica alguns procediments que reflecteixen el seu coneixement, expertesa i esperit de millora. Proven, per tant, l’excel·lència de la seva gestió.

Entre les moltes bones pràctiques en voldria ressaltar una especialment i exposar el per què d’aquesta tria.

 1. La promoció del voluntariat entre els usuaris de l’entitat
 2. Els mitjans: participació – apoderament – canvi
 3. Conclusió
 4. Més informació

1. La promoció del voluntariat entre els usuaris de l’entitat

El fet que una persona que ha estat usuària dels nostres serveis s’incorpori com a voluntària és un indicador del nostre èxit en la transmissió d’uns determinats valors i d’una determinada manera de fer les coses. Hem sabut transmetre a la pràctica uns valors que probablement forneixen el nostre caràcter com entitat.

Els valors que representen

El valor de la Solidaritat: el qui abans era receptor d’un determinat ajut ara és capaç de tornar-lo d’oferir als altres alguna cosa de si mateix. Totes les persones en un moment o altre hem estat i som receptors de la solidaritat d’altres. Com a entitat és un reconeixement a la tasca duta a terme: allò que oferim com entitat es percep com a una cosa útil, digna de ser realitzar-se.

El valor de la Igualtat. Ja no estem situats en determinades caselles inamovibles sinó que els nostres usuaris canvien del seu rol i poden tenir un paper més actiu. Hem estat capaços d’apoderar els usuaris i engrescar-los en la tasca col·lectiva.

El valor de la Llibertat. El voluntariat és una relació lliure entre una entitat i un particular. Aquesta persona ha triat lliurement comprometre el seu temps amb nosaltres. Reflecteix la identificació amb la nostra missió com entitat.

2. Els mitjans: participació – apoderament – canvi

Aquests tres valors poden trobar tres mitjans per expressar-se en la nostra pràctica quotidiana. Molts cops parlem de participació, de fomentar la participació en l’entitat. Aquest en pot ser un element més de participació: qui un dia arribà demanant o buscant un determinat suport ara és capaç de tornar-lo. Un  primer pas participatiu és el voluntariat però el camí pot arribar més enllà, no té perquè aturar-se aquí.

A voltes, en molts projectes ens proposem apoderar els nostres usuaris, quina millor prova del seu apoderament que el que se sentin capaços de fer aquest pas?

Segurament com entitat ens marquem com objectiu transformar alguna realitat, produir algun canvi en alguna situació: superar una addicció, trobar feina, aconseguit una formació, educar en situacions de risc, enfrontar algun problema o conflicte, de vegades en itineraris que poden durar mesos o anys amb multitud d’obstacles i decepcions. Qui millor que el que n’ha estat protagonista per explicar el que és efectivament possible? Mai sol, sempre amb un equip al costat on tots aporten el millor de si mateixos. El nou voluntari pot identificar-se amb el nou usuari i transmetre des de la igualtat que els canvis són possibles: potser difícils però possibles. Són les persones que fan aquests canvis però les entitats hem de posar el marc per fer viables aquests canvis. La credibilitat com entitat augmenta ja que el missatge es llença entre iguals per part de persones que coneixen els dos extrems de la taula.

Finalment alguna cosa que pot semblar secundària però que és ben significativa. Apart de la coherència entre el que pensem i actuem , també significa que som capaços de mostrar un bon ambient de treball: val la pena la feina que es fa, com es fa i en quin tarannà es viu i els usuaris volen estar entre nosaltres.

3. Conclusió

En la percepció que el voluntariat és alguna cosa més que un recurs humà, aconseguir la incorporació de persones usuàries com a voluntàries és un senyal inequívoc de la nostra fortalesa i vitalitat com entitat. Segur que aquests nous voluntaris ens interpel·laran des d’experiències diverses però amb la confiança de compartir un projecte comú. Sens dubte és un repte i hem de saber créixer plegats.

Font: (Antoni Lluch i Rovira/F Pere Tarrés)