Benestar Social i Família compta aquest 2015 amb un pressupost de 2.012,72 M d’euros

El pressupost s’ha incrementat el 1,7% respecte a l’any 2014

D’aquest pressupost es destinarà el 49% a prestacions de serveis, el 34% a prestacions econòmiques i altres ajuts, un 9% a la cooperació amb els ens locals i un 8% a despeses de funcionament.
Per programes, un 71% a l’autonomia personal i discapacitat, 10% a inclusió social i lluita contra la pobresa, 9% a atenció a la infància i l’adolescència, 5,5% direcció i administració general i un 4,5% dones, immigració, joventut, família i acció cívica i voluntariat.
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha presentat avui al Parlament el pressupost del Departament per a 2015, i ha destacat com a línies estratègiques prioritàries d’actuació:

  1. Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social
  2. Garantir les polítiques de prevenció, atenció, protecció i participació de la infància i l’adolescència
  3. Afavorir la promoció de l’autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i a les persones amb discapacitat
  4. Enfortir les polítiques de suport a les famílies
  5. Atenció a la migració
  6. Millorar les oportunitats dels joves
  7. Treballar per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones

La consellera Munté ha lamentat la negativa influència que les deslleialtats de l’Estat exerceixen en aquest pressupost. Neus Munté ha volgut reiterar un cop més que “el compromís del Govern continua sent preservar i protegir la despesa social, malgrat les enormes deslleialtats polítiques, econòmiques i jurídiques que emanen de l’actuació del Govern de l’Estat”.
Font: Govern.cat

Pressupost 2015 Departament de Benestar Social i Família