“Barcelona des de casa”, el web d’informació, recursos i cures per fer front a la Covid-19

Les darreres dues setmanes la crida a quedar-se a casa ha estat una màxima imprescindible per frenar l’avenç de la Covid-19 arreu del territori. Per reforçar aquesta idea, ha nascut el web “Barcelona des de casa”, un espai per a la ciutadania que agrupa tota la informació municipal, les mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19 i els recursos de suport.

El nou espai web recull les mesures municipals impulsades per ajudar la ciutadania, amb una atenció especial a les persones més vulnerables. Entre aquestes mesures destaquen dos grans blocs: les mesures de suport social i les de suport econòmic.

Pel que fa al suport social, hi ha tota la informació sobre els àpats a domicili, la teleassistència, l’atenció a les dones víctimes de violència masclista, l’habitatge, les beques menjador o l’acolliment de persones vulnerables. Les mesures de suport econòmic engloben tant les relacionades amb l’economia domèstica com les de treballadors i empreses o les mesures de suport a la cultura.

D’altra banda, el web també inclou un espai de cures i suport, un seguit de consells i recursos informatius per cuidar-nos els uns als altres, totes les recomanacions sanitàries i higièniques per evitar el contagi, telèfons d’assistència, informació actualitzada i altres recursos per col·laborar, donar material o consultar les iniciatives ciutadanes.

El web “Barcelona des de casa” té la voluntat de contribuir al missatge de coordinació de les administracions per tal d’evitar els contagis i preservar el sistema de salut per a les persones que són més vulnerables.

Font: Ajuntament de Barcelona