Barcelona aprova la reprogramació de l’Estratègia d’inclusió i una reducció de les desigualtats

Ajuntament, grups municipals i 700 enDtats socials aproven 32 objectius concrets per assolir abans del 2030.

El Consell de Governança de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva ha aprovat aquest dijous la reprogramació de l’Estratègia d’Inclusió i reducció de les desigualtats per a la ciutat de Barcelona per fer front a l’agreujament de les desigualtats socials i a la pobresa a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. La reprogramació de l’estratègia d’inclusió s’ ha elaborat, de manera compartida, entre les més de 700 entitats de l’Acord Ciutadà, el govern de l’Ajuntament de Barcelona i tots els grups polítics municipals. L’Estratègia es va concebre fins al 2030, però la situació actual ha obligat a replantejar alguns objectius i concretar noves accions.

Des de l’Acord Ciutadà se sosté que les conseqüències de les crisi de la COVID-19 aprofundeixen negativament en la crisi social de la ciutat i que la situació actual de pandèmia ha obligat a redefinir les actuacions en matèria d’inclusió social que s’han de liderar des de Barcelona.

La reprogramació de l’estratègia d’Inclusió social de Barcelona concreta 32 objectius en els àmbits següents a acomplir abans de 2030:

1. Una ciutat socialment justa, diversa i intercultural

OBJECTIU CONCRET: No existirà una diferència superior als 30.000 euros entre les rendes familiars disponibles (RDF) / per càpita els 5 barris amb rendes més baixes i més altes. (L’any 2018 la diferència és de 35.988€)

2. Una ciutat habitable i acollidora

OBJECTIU CONCRET: El nombre de llars de Barcelona que no hauran de destinar el 40% de la seva renda anual a les despeses de l’habitatge estarà per sobre del 86%2 (El 2016 el 19,3% destinaven més del 40%)

3. Una ciutat educadora

OBJECTIU CONCRET: La diferència entre la taxa més elevada i més baixa d’èxit escolar estarà per sota del 10% (Actualment curs escolar 2017/2018 la diferència és del 16,1%)

4. Una ciutat feminista

OBJECTIU CONCRET: La bretxa salarial entre homes i dones el 2030 haurà de tendir al 0%. (L’any 2017 a la ciutat de Barcelona és del 22%).

5. Una ciutat saludable que té cura de tothom

OBJECTIU CONCRET: El 94% o més dels barcelonins podran acudir a algú per parlar dels seus problemes personals i/o familiars.

6. Una ciutat que s’adapta amb equitat i sense desequilibris al canvi climàtic

OBJECTIU CONCRET: El nombre de persones que poden mantenir la llar a temperatura adequada, serà del 96% o superior. (El 2018-2019, 9% dels barcelonins no podien mantenir a temperatura adequada la seva llar)

7. Una ciutat innovadora, eminentment urbana amb una societat civil cohesionada

OBJECTIU CONCRET: Que el 50% dels barcelonins o més, pertanyen el 2030 algun tipus d’associació (El 2016 és del 31,8%)

Paral·lelament s’ha aprovat l’actualització del Pla d’actuació 2020-2022. Un Pla que s’ha vist necessari modificar amb noves accions fruit de la situació actual de pandèmia. El PAAC 20-22 disposa de 15 projectes impulsors i 52 accions amb les quals es disposa orientar els aproximadament 500 milions d’euros del conjunt de les inversions de la iniciativa social i de l’ajuntament a la nostra ciutat, i afegir-hi una inversió neta de 28 milions d’euros en els propers dos anys.

Font: Acord Ciutadà