Augmenta la presència de dones en els òrgans de govern de les entitats socials

El 50,3% dels càrrecs de presa de decisions al tercer sector social els ocupen dones. Això són cinc punts més que l’any 2018, segons una radiografia de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social.

La presència de dones augmenta en els òrgans de govern de les entitats socials. Així ho constata un estudi que acaba de fer públic la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social: ara, el 50,3% de membres en juntes directives, patronats i consells rectors són dones, cinc punts més que l’any 2018, quan eren el 45,3%.

La quarta radiografia de l’‘Anuari 2021. Radiografies del Tercer Sector Social de Catalunya’ de La Confederació es titula ‘Presència de dones en els òrgans de govern de les entitats socials’ i constata l’augment, tot i que és desigual segons el règim jurídic: la presència de dones arriba al 84,2% en el cas de les cooperatives d’iniciativa social i baixa al 44,1% en les fundacions. En les associacions, la dada s’aproxima a la mitjana del conjunt del sector, amb un 50,2%.

La directora de la Confederació, Laia Grabulosa, considera que hi ha diversos factors que influeixen en aquest creixement de la presència de dones en els òrgans de govern: “Des d’un punt de vista intern de sector, es fa més necessari que mai alinear els valors que tenim com a entitats social amb les pràctiques i models de gestió. Defensem la igualtat d’oportunitats i cal que aquesta defensa es reflecteixi també en la manera com ens organitzem, com treballem i com decidim en les organitzacions”.

Foment de l’equitat

Vistes les dades, Grabulosa troba que “aquesta coherència reforça la legitimitat del sector”. “Podem afirmar que l’equitat de gènere està en l’agenda de les entitats i esdevé una prioritat, no només per complir amb les obligacions legals, sinó també per coherència i compromís”, hi afegeix. En aquest mateix sentit, indica que “en els darrers anys aquest és un tema que clarament està en l’agenda social i política global. S’han desplegat polítiques específiques i marcs legals molt potents en termes de foment de l’equitat que estan empenyent en aquest sentit també”.

Pel que fa al futur, creu que el rol de les dones en els màxims òrgans de decisió de les entitats seguirà creixent. “En un sector tan feminitzat com el nostre -argumenta Grabulosa- seria òptim assolir no només la paritat (50-50), sinó una representació equilibrada en base a la representació real de les dones en el Tercer Sector Social, que és del 75%”.

En aquesta línia, La Confederació va impulsar l’any 2017 el ‘Programa de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya’. “Tenim unes dades positives respecte a d’altres àmbits d’actuació, però hi ha encara camí a recórrer en aquesta matèria”, exposa.

La radiografia de La Confederació també repassa la situació de gènere en els càrrecs de presidència, on el 44,9% estaven ocupats per dones l’any 2021. Segons forma jurídica, és també a les cooperatives d’iniciativa social on hi ha més dones a la presidència (70%), seguit de les associacions (51,8%) i de les fundacions (35%). El percentatge de dones que ocupen càrrecs de presidència en els consells d’administració de les empreses de l’IBEX-35, és molt inferior i se situa en el 5,9%.

Sector molt feminitzat

Aquestes noves dades sobre òrgans de direcció i presidència són importants tenint en compte que el tercer sector social és un sector molt feminitzat, perquè tres de quatre persones contractades són dones.

“Som un sector molt feminitzat i com a tal, som un sector precaritzat i poc reconegut. I aquesta realitat té a veure amb el poc reconeixement social i econòmic que tenen els treballs d’atenció a les persones, i més quan es dirigeixen a col·lectius especialment vulnerables”, exposa la directora de La Confederació. I reivindica una reflexió profunda: “Calen canvis estructurals sobre com la societat percep aquest sector”.

Font: Xarxanet