Es constitueix l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

31 ajuntaments de Catalunya creen la primera associació municipal per fomentar noves formes de produir i consumir democràtiques, solidàries i sostenibles, amb l’objectiu de fer una transició cap a un model econòmic més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques

Barcelona ha acollit l’acte formal de constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), amb l’adhesió formal de 31 ajuntaments que representen el 44% de la població de Catalunya.

L’objectiu fundacional de l’associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària, fixar objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció conjunta dels diferents municipis alhora d’impulsar polítiques públiques.

Es tracta, doncs, d’intensificar una estratègia territorial compartida, per fer de l’Economia Cooperativa, Social, Solidària (ESS) un dels instruments principals de superació de les actuals desigualtats socials, de generació d’ocupació de qualitat i, en definitiva, d’impuls d’un nou model socioeconòmic més democràtic, just i sostenible.

La primera aliança municipal per impulsar i compartir experiències d’ESS treballarà per fomentar noves formes de produir i consumir democràtiques, solidàries i sostenibles, orientades a l’eficiència i amb un alt retorn social, amb l’objectiu de fer una transició cap a un model econòmic més participatiu i més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques.

Es tracta d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos del territori i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.

Els ajuntaments que han participat a l’acte fundacional de la XMESS són 31, després que els plens municipals respectius ho hagin aprovat: Arbúcies, Argentona, Artés, Badalona, Barcelona, Cabrils, Cardedeu, Castellar del Vallès, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Girona, Manlleu, Mataró, Mieres, Montornès del Vallès, Navàs, Palafrugell, Ripollet, Sabadell, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi del Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santa Margarida i els Monjos, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Dalt. D’altres ajuntaments preveuen associar-se al llarg de les properes setmanes i mesos.

El Pla de Treball  2017-2019 que s’ha marcat la XMESS té tres línies estratègiques d’actuació: ajudar a enfortir l’economia social i solidària a cada municipi, incidir i relacionar-se amb altres actors, i visibilitzar la Xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres.

Per tirar endavant el Pla, s’ha elegit una Comissió Executiva formada pels municipis de Barcelona, Santa Margarida i els Monjos, Manlleu, Badalona, Girona, Mataró, Mieres, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet, representativa de la diversitat territorial i de la dimensió dels municipis membres de la xarxa.

Una estratègia territorial per potenciar l’ESS

L’impuls per crear la XMESS arrenca de la I Trobada internacional de Municipalisme i Economia Solidària, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona el 22 i 23 d’octubre de 2015. Durant la jornada, es donà a conèixer el manifest titulat “Cap a una Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”, al qual s’adheriren ja disset municipis. Així mateix, els ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet es van constituir  en el grup impulsor d’aquesta entitat.

D’aleshores ençà han tingut lloc diverses reunions de treball amb participació tant dels representants polítics com del personal tècnic dels diferents ajuntaments que han permès definir com ha de ser la Xarxa així com elaborar la proposta d’Estatuts i el Pla de treball del 2017-2019 de la Xarxa.  Aquests aspectes han estat debatuts i consensuats en el marc de tres trobades: el 16 de març a Badalona, el 10 de juny a Sabadell i el 30 de novembre a Santa Coloma de Gramenet, organitzades pels ajuntaments respectius.

Només a Barcelona, hi ha més de 4.718 iniciatives socioeconòmiques que treballen amb els criteris de l’economia social i solidària (2.400 entitats del tercer sector, 1.197 societats laborals, 861 cooperatives i 260 iniciatives d’economia comunitària) i que generen al voltant d’un 8% de l’ocupació total i representen un 2,85% del total d’empreses de la ciutat.

Tal com recull l’estudi L’economia social i soli­dària a Barcelona (2016), a la ciutat entre totes elles sumen més de 53.000 perso­nes contractades, més de 100.000 persones voluntàries, més de 500.000 sòcies de con­sum i 113.000 mutualistes. Trobem iniciatives d’ESS presents en tots els sectors d’activitat econòmica, des de l’energia fins a la cultura o l’alimentació.

Font: Ajuntament de Barcelona