Com contractar l’assegurança d’una persona voluntària

L’entitat té l’obligació de contractar l’assegurança per tal de cobrir l’actuació de la persona voluntària. La FCVS et facilita la gestió de les assegurances ètiques amb Voluntariatsegur.cat

Quan una persona fa una activitat voluntària en una entitat ha de quedar coberta per una assegurança, tal com assenyala la Llei Catalana 25/2015 de Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme. L’entitat és qui té l’obligació de contractar l’assegurança per tal  de cobrir l’actuació de la persona voluntària.

La doble pòlissa d’Accidents i de Responsabilitat Civil per a persones voluntàries és un molt bon producte al servei de les entitats federades i no federades que compten amb programes de voluntariat i dels grups ‘informals’ que pertanyen al Secretariat Català pel Voluntariat Social. La Federació Catalana de Voluntariat Social treballa amb la corredoria d’Assegurances ARÇ cooperativa, la qual treballa amb productes de companyies asseguradores que compten amb el segell d’assegurança ètica EthSi.

Per tal de facilitar la gestió d’altes i baixes de les assegurances de persones voluntàries, des del 2019 la FCVS posa a l’abast de les entitats el web Voluntariatsegur.cat.

Beneficis de la doble pòlissa

 • Període de vigència: de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.
 • Prima per persona assegurada:

4,10 euros per persona voluntària/any, quan es tracta d’una entitat federada o d’un grup membre del Secretariat Català per al Voluntariat Social

5,10 euros per persona voluntària/any, quan es tracta d’una entitat no federada.

 • La persona voluntària coberta per la doble pòlissa pot fer la seva actuació a qualsevol de les seus de la vostra entitat, tant si la teniu a Catalunya com si és a d’altres territoris de l’estat espanyol.
 • L’assegurança d’Accidents cobreix la persona voluntària que es desplaça per raó d’un programa d’acció voluntària arreu de l’estat espanyol i de l’estranger.
 • L’assegurança de Responsabilitat Civil cobreix la persona voluntària que es desplaça per raó d’un programa d’acció voluntària arreu de l’estat espanyol i d’Andorra.
 • Si heu pagat la prima per una persona voluntària i posteriorment la doneu de baixa, el pagament cobreix una altra persona fins a finalitzar el període, sense necessitat d’efectuar-ne un de nou. Només cal que doneu avís de la baixa i de l’alta, i informeu de les dades de la persona assegurada.
 • La doble pòlissa cobreix les persones voluntàries a partir dels 16 anys i fins als 85 anys. Per tant, afavoreix la incorporació tant de voluntariat jove, com de voluntariat sènior.
 • La doble pòlissa cobreix les persones voluntàries amb independència de la seva situació administrativa. Les persones d’origen extracomunitari, per tant, poden incorporar-se a ser voluntàries de la vostra entitat.
 • En esdeveniments o actes públics convocats per la vostra entitat (fires, carpes al carrer, taules rodones, formació, etc.) la pòlissa cobreix a les persones voluntàries que en són participants.

Si la teva entitat té interès a sol·licitar un pressupost de pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil per a la vostra entitat (no per a les persones voluntàries) i/o per a les persones membres de la Junta o Consell Directiu, la FCVS també ofereix assessorament, podeu contactar a assegurances@voluntaris.cat.

Cobertures de la doble pòlissa

1.  Assegurança d’accidents

Objecte: Danys personals soferts accidentalment per les persones voluntàries durant l’exercici de la seva activitat voluntària o bé en els desplaçaments corresponents (accident “in itinere”)

Indemnització per sinistre:

 1. Mort per accident: 7.500 €
  1. Invalidesa permanent per accident: fins a 15.000 €
  1. Assistència sanitària derivada dels accidents coberts: inclosa

2.  Assegurança de responsabilitat civil

Objecte: Danys a tercers (a d’altres persones o a béns no pertanyents a l’entitat de voluntariat), amb motiu de l’activitat de les persones voluntàries.

Indemnització per sinistre:

 1. Límit per sinistre: 600.000 €
  1. Límit per anualitat d’assegurança: 600.000 €
  1. Límit per víctima danys personals: 300.000 €
  1. Per a qualsevol sinistre, franquícia a càrrec de l’assegurat: 150 €