Arrels Fundació organitza un cens per conèixer quina és la realitat de les persones sense llar

L’entitat fa una crida per trobar 500 persones voluntàries per enquestar a persones sense sostre i recollir informació qualitativa i útil per afrontar la problemàtica del sensellarisme.

Arrels Fundació organitza el seu cens de persones sense llar 2017 les nits del 6, 7 i 8 de juny entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada per entrevistar les persones que dormen al carrer. La iniciativa, que s’emmarca dins una campanya europea, es farà uns dies després del recompte nocturn de persones sense llar de Barcelona, organitzat per la XAPSLL, on es van detectar 1.026 persones dormint al carrer.

L’objectiu del cens d’Arrels és comptar amb informació qualitativa i útil per afrontar de manera més eficaç la problemàtica del sensellarisme. La iniciativa busca conèixer la situació d’aquestes persones per tal de poder detectar situacions de vulnerabilitat i saber quins recursos calen per promoure l’accés a l’habitatge i millorar l’atenció a la persona.

Per aconseguir-ho, l’entitat necessita la col·laboració de 500 persones voluntàries que sàpiguen català, castellà, anglès, romanès, marroquí o polonès. Les persones que vulguin formar part del cens han de ser majors d’edat, participar en una formació prèviaformalitzar la seva inscripció a través del següent enllaç.

Mitjançant les entrevistes, que es faran per parelles, es busca saber quina és la seva realitat. Se’ls preguntarà quant temps que fa que viuen al ras, si pateixen o no violència i sobre el seu estat de salut, si han d’anar sovint al metge o si es troben en situació administrativa irregular, entre d’altres. Amb tota aquesta informació es podrà determinar quin grau de vulnerabilitat pateixen les persones que viuen al carrer.

La informació que s’obtingui en el cens es podrà comparar amb les conclusions que ja es van extraure en la campanya del 2016. Aleshores, les enquestes a més de 348 persones van evidenciar, entre altres, que de mitjana feia entre tres anys i nou mesos que no tenien una llar estable. El 70% dels enquestats, doncs, patia una situació de pobresa crònica.

Font: xarxanet.org