Arrels Fundació busca 700 voluntaris i voluntàries per enquestar les persones que dormen al carrer

La nit del 12 juny, Arrels organitza el cens de persones que dormen al carrer a Barcelona per conèixer les seves necessitats i afrontar millor la problemàtica.

La nit del 12 al 13 de juny, Arrels Fundació organitza el quart cens de persones que dormen al carrer a Barcelona. Per fer possible aquesta acció, Arrels necessita el suport de 700 persones voluntàries que parlin català, castellà, anglès, romanès, marroquí i/o polonès per enquestar les persones que dormen al ras. Es preguntarà sobre el temps que fa que viuen al carrer i quines causes els van portar a aquesta situació, quin és el seu estat de salut, si han estat víctimes d’agressions, etc.

L’objectiu és comptar amb informació útil per millorar els recursos existents, detectar noves necessitats i engegar alternatives per afrontar de manera més eficaç la problemàtica del sensellarisme. L’acció s’iniciarà a les 22h amb una formació per a totes les persones participants i finalitzarà a les 5h de la matinada. Fins ara, ja s’hi han inscrit més de 400 persones a través d’aquest formulari.

Una acció per sensibilitzar i incidir políticament

Arrels organitza el #CensSenseLlar des de l’any 2016, enmarcat en una campanya europea per posar fi al sensellarisme. Els resultats del darrer any evidencien que 7 de cada 10 persones pateixen una situació bastant o molt vulnerable, que el 60% fa un any o més que dorm al carrer i que un terç ha estat víctima d’agressions físiques i/o verbals.

Amb l’objectiu d’apropar la realitat del carrer, Arrels convida els líders dels grups polítics de l’Ajuntament de Barcelona a participar al cens. La proposta arriba pocs dies després d’interpel·lar-los a través de Twitter en l’acció del #votinvisible per conèxer les seves propostes sobre sensellarisme.

Font: Arrels Fundació