Anna Sànchez: “Hi ha un desconeixement de les persones amb discapacitat intel·lectual i de la tasca que fem les entitats”

Anna Sànchez, responsable del programa de voluntariat de Som-Fundació, ens parla del procés de tutela i de la lluita per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

1. Quina és la missió de la vostra entitat? 

La nostra missió és vetllar perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament disposin dels ajuts i suports necessaris per a poder desenvolupar el seu projecte personal al llarg de la seva vida.

2. La societat té molts prejudicis vers les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament?

Jo diria que més que prejudicis, hi ha un gran desconeixement d’aquest col·lectiu i sobre la tasca que fem les entitats per aconseguir la seva inclusió social.
Quines són les principals necessitats que tenen les vostres persones usuàries? En general, et diria que les necessitats afectives i necessitats socials. Moltes persones de les quals acompanyem no tenen família o no hi tenen relació. No tenen una xarxa d’amistats amb qui compartir temps de lleure, d’oci, de donar resposta a les seves inquietuds: culturals, artístiques, esportives…

3. Com explicaries què és i què implica la tutela a una persona que desconeix el tema?

La tutela és un servei, encomanat judicialment, que pretén vetllar pel benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual, defensant els seus drets, oferint-les els suports necessaris perquè facin realitat el seu projecte de vida, fent-los costat perquè prenguin les seves decisions, acompanyant-les en el seu desenvolupament integral i la seva inclusió social, així com administrar i guardar els seus béns.

imatge de la memoria 164. Què significa el voluntariat per a una entitat com la vostra?

El voluntariat a Som – Fundació, és acompanyar, compartir, facilitar oportunitats i generar benestar a la persona. La nostra peculiaritat és que el voluntari o voluntària sempre acompanya a la mateixa persona. De manera que amb el temps, s’acaba establint un vincle voluntari-persona amb discapacitat-entitat on tots treballem amb un mateix objectiu, que és el benestar de la persona a qui donem suport. En definitiva, el voluntariat aporta un valor afegit a la tasca de la fundació.

5. Quin benefici per les vostres persones usuàries comporta que una persona voluntària li dediqui el seu temps?

Bàsicament benestar emocional i afectiu. Ser escoltat, sentir-se important per a algú, estar acompanyat, poder decidir què fer,  en el fons poder fer activitats normals: passejar, prendre un refresc amb un amic o anar al cine; en el fons el mateix que ens fa sentir bé a tu i a mi.

6. Què li diries a una persona per animar-la a sumar-se al vostre projecte com a persona voluntària?

Que és més fàcil del què sembla, que sigui natural, no té més secret i que descobrirà altres mirades i altres valors que l’enriquiran com a persona. I, sobretot, li diria que és tasca de tothom construir realitats més justes.

Dos treballadores de la Fundació amb un usuari7. A banda del voluntariat, com pot col·laborar la gent amb vosaltres?

També es pot col·laborar fent donacions econòmiques pels projectes/programes que es porten a terme a la fundació o aportant recursos o serveis en benefici de les persones a qui donem suport.

8. Quins reptes de futur us plantegeu com a entitat?

En aquests moments, els reptes més significatius de la fundació són defensar els drets de les persones a qui donem suport, fomentar l’autonomia i evitar així la institucionalització d’aquest col·lectiu amb el programa Vida Independent i promoure conceptes ètics que envolten les decisions sobre la vida de les nostres persones usuàries.

 

Font: xarxanet.org