Albert Francolí, nou representant de la FCVS a la Junta del CAB

El coordinador de la FCVS-Barcelona substitueix Ramon Nicolau en l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat dijous 12 d’abril.

El passat dijous 12 d’abril es va celebrar la XII Assemblea General Ordinària del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), en la qual es va renovar el representant de la FCVS a la Junta. Albert Francolí, coordinador de la FCVS-Barcelona, va substituir Ramon Nicolau en una decisió presa en l’assemblea de l’òrgan sobirà.

Durant l’assemblea es van decidir les línies de treball de l’organització. Fins a 15 federacions que van aprovar l’informe de gestió per al 2017 i el Pla de Treball per al 2018, entre elles la Federació Catalana de Voluntariat Social, van participar en l’assemblea.

Pel que fa a la nova composició de la Junta Directiva, Alfons Tiñena, membre de la Junta des del 2012 en representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) va substituir Ester Bosch, també de la FAC.

Albert Francolí, procedent de la Fundació Servei Solidari, va ser escollit nou coordinador de la FCVS-Barcelona en Assemblea local extraordinària el passat 25 de juliol del 2015. Com a nou coordinador territorial, va manifestar el seu compromís per establir un major vincle amb les entitats federades del territori amb la voluntat de poder treballar plegades.