Ajuts a entitats per a rebre assessoraments en participació interna

La convocatòria concedirà ajuts en espècie per a la millora del funcionament intern.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica, publicarà ens els propers dies una convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie, adreçada a entitats sense ànim de lucre de Catalunya que vulguin perfeccionar el seu funcionament intern. Així, es donarà suport tècnic i assessorament personalitzat al desenvolupament de projectes de millora de la participació interna de les entitats.

Els ajuts consisteixen en fer un acompanyament a l’entitat que pretengui aprofundir en les capacitats dels equips directius, a fi que les organitzacions augmentin el seu nivell de qualitat democràtica i també el seu impacte a la societat. Per a fer-ho possible, es proposa un seguiment presencial i virtual, al llarg d’uns mesos, per part d’una persona assessora, de les accions a desenvolupar per a què l’entitat assoleixi el projecte.

Amb aquests ajuts, es vol afavorir la presa de decisions consensuades, garantir la transparència i el bon funcionament dels òrgans de govern, aportar eines de comunicació interna, o fer possible qualsevol altre mecanisme que contribueixi a millorar la participació interna de l’entitat. Un cop concedida la subvenció, cada entitat seleccionada rebrà el suport d’un persona assessora, concretat en:

  • Assessorament enfocat a l’acció. Es combinaran píndoles de continguts que guiïn als participants al llarg del procés d’aprenentatge, amb el suport al disseny i desplegament de mesures de participació adaptades a la realitat de cada entitat.
  • Personalització i adaptació a cada entitat. Per a què cada entitat pugui desenvolupar mesures de participació adaptades a la seva realitat, es realitzaran sessions de treball individualitzat així com un suport per mitjans telemàtics continuat al llarg del procés.
  • Foment del treball en xarxa entre les entitats participants. D’aquesta manera, el procés d’aprenentatge es veurà enriquit per l’intercanvi mutu d’experiències i la creació de sinergies entre les mateixes entitats.
  • Seguiment i avaluació. Es definiran i recolliran indicadors referents a l’adquisició de competències per part de l’equip directiu abans, durant i un cop acabat el procés.

Totes aquelles entitats que vulguin beneficiar-se de la subvenció hauran de fer una sol·licitud explicant els objectius que s’hagin proposat per assolir el projecte. Les sol·licituds es poden presentar des del 25 d’abril fins el 16 de maig i la durada de les accions haurà de desenvolupar-se durant un període que finalitzarà, com a màxim, el 30 de novembre de 2017.

Bases

Més informació

Font: Xarxanet.org