Ajuda a recopilar les actuacions d’entitats en el conflicte d’Ucraïna

El Banc dels Aliments de Barcelona s’encarrega de gestionar el material que arriba a la nau cedida al Port de Barcelona. Font: Banc dels Aliments Barcelona

La Plataforma del Tercer Sector ha posat en marxa un qüestionari per a la recollida d’informació i demana la participació de les entitats

La Plataforma del Tercer Sector està elaborant un estudi per tal de recopilar les actuacions dutes a terme per les entitats socials en relació amb el conflicte a Ucraïna a tres nivells: a Espanya, Ucraïna i països fronterers. La finalitat última és evidenciar les activitats per a la incidència política i de visibilitat del propi sector.

Per poder dur a terme la recollida de dades la Plataforma del Tercer Sector ha posat en marxa un qüestionari que han de respondre les entitats. Per tal que la informació reflecteixi la realitat de les actuacions que s’han portat a terme és molt important que el màxim nombre d’entitats doni resposta al formulari i col·labori en la seva difusió.

El període del qual se sol·liciten dades és el comprès des de l’inici de la guerra fins al 30 de setembre del 2022. El termini per respondre aquest qüestionari finalitza el 28 d’octubre.

Es prega respondre al qüestionari una única vegada per entitat.