La presència de la salut mental en el voluntariat social: eines i estratègies d’intervenció. Semi-presencial (20 hores)

8, 15 i 22 de juny presencial del 30 de maig al 30 de juny via Moodle (treball autònom)

Horari: de 16.30h a 20.30h

Format: Semi – presencial (Moodle i tres sessions presencials)

Inscripcions

Omple el formulari d’inscripció

Data límit: 24 de maig

A qui s’adreça

Persones que realitzin acompanyament a persones en qualsevol àmbit de voluntariat social

Requisits mínims

Coneixements d’internet a nivell d’usuari

Què aprendràs en aquest curs

· Identificar i gestionar els components emocionals i relacionals que influeixen en el desenvolupament de l’acció voluntària.

· Comprendre i detectar situacions específiques que indiquin que la persona té algun tipus de transtorn de salut mental  que afecta o pot afectar a la tasca voluntària.

· Actuar en situacions específiques amb persones que, diagnosticades o no, pateixen algun tipus de trastorn mental en funció dels diferents col·lectius i contextos d’intervenció.

Metodologia de treball

La formació combina:

· Documents, recursos i exercicis online que permetin als participants adquirir informació tèorica bàsica prèvia a les sessions presencials de cadascun dels mòduls. Els contingut estan allotjats en una plataforma Moodle i treballaran de manera autònoma.

· Sessions presencials per aprofundir en alguns continguts teòrics i desenvolupar els continguts pràctics a partir de dinàmiques participatives com rol playings, dinàmiques de grups i debats.

Continguts

Mòdul 1: La gestió de les emocions

· Principis bàsics de les emocions i la seva influencia en les relacions

· Competències emocionals  i intel.ligència emocional

· Empatia

Mòdul 2: Els conceptes bàsics de salut mental

· Salut​​ Mental i Malaltia ​​Mental

· Estrés​​ i​ ​ansietat

· Conductes ​​saludables i conductes de risc

· Transtorns mentals: signes​​ i símptomes

Mòdul 3: Estratègies d’intervenció

· Definició dels límits en les accions voluntàries

· Elements bàsics del conflicte

· Conceptes fonamentals de la intervenció verbal en situacions de crisi

· Cicle vital de les persones amb trastorn mental

· Programes d’intervenció en un context concret

Docents

Miriam Bonet Ibeas, Coordinadora de Voluntariat en Grup Sant Pere Claver Psicòloga General Sanitària Col·legiada

Teresa Carot Subirats, Psicòloga especialitzada en Trastorn Bipolar.

Sílvia Vila Bosch, coordinadora Voluntariat Inclusiu i Associacionisme de l’Associació Arep per la salut mental.

Lloc (sessions presencials)

  • Punt de Voluntariat i Solidaritat. Ajuntament de Cornellà de Llobregat. C/Mossèn Andreu, 17.